Musikfestivaler och dess historia

En musikfestival är en händelse som är inriktad på liveföreställningar av sång och musik i alla dess former. Många musikfestivaler har ett tema som kan inrikta sig på exempelvis blues eller jazz medans vissa andra festivaler har all möjlig sorters musik på sin festival. En festival hålls oftast utomhus där tillfälliga scener byggs upp. Idag är en musikfestival mycket mer än bara musik då här ofta finns mat, dans, hantverk, konstverk och sociala eller kulturella aktiviteter. Musikfestivaler har funnits i olika format så länge som det funnits musik.

Tidiga former av musikfestivaler

I det antika Grekland var de pythiska spelen ett festspel som hölls i Delfi vart fjärde år och var starkt inspirerat av de Olympiska spelen. I dess pythiska spel ägde även musiktävlingar rum och dessa är i dagsläget den tidigaste formen av en musikfestival som man känner till idag. De pythiska spelen ägde rum mellan år 582 f.Kr. och år 424 e.Kr. Under medeltiden ägde även musikfestivaler av olika sorter rum där inriktningen allt som oftast var att tävla i musik. Sedan dess har mycket hänt och musikfestivaler är idag ett mycket populärt evenemang där det finns festivaler som exempelvis Summerfest som årligen lockar mellan 800 000 och 1 000 000 besökare och har över 800 musikaliska framträdanden.

Historiska musikfestivaler

Vissa festivaler som sker än idag har skett årligen i flera hundra år. Fierra della Frecagnola är en sådan. Festivalen har ägt rum sedan år 1450 i den italienska bergsbyn Cannalonga. Festivalen bjuder på matkultur, handel, hantverk och musik och populärkultur. Det sker uppträdanden inom folklore och populärmusik. I Tyskland har festivalen Annaberger Kät ägt rum sedan år 1520 och är idag fortfarande en stor folkfestival som lockar över 150 000 besökare årligen. Under festivalen kommer det ske uppträdanden av cirka 100 olika artister. Musikfestivalen Three Choirs Festival har ägt rum sedan år 1719 och är en av världens äldsta körmusikfestivaler. Festivalen roterar bland de tre länens katedraler i Hereford, Gloucester och Worcester i England. Festivalen är en vecka lång och äger rum i sista veckan i juli varje år.

Nordic Music Days är en musikfestival som är en av världens äldsta musikfestival som inriktar sig på västerländsk konstmusik. Musikfestivalen skedde för första gången år 1888 i Köpenhamn och arrangör var nordiska tonsättarföreningarna som än idag är de som arrangerar festivalen. Festivalen hålls årligen men roterar mellan de nordiska länderna och musiken som spelas här är elektroakustisk musik, vokalmusik, körmusik, improvisationsmusik och ljudinstallationer. Övriga musikfestivaler som har funnits länge är bland annat Harballabh Sangeet Sammelan som är en indisk klassisk musikfestival som funnits sedan 1875 och Royal National Mòd som hålls i Skottland sedan 1892.

På 1960-talet och 1970-talet växte antal musikfestivaler i rask takt varav många av dessa antingen än idag är kända, trots att de kanske bara ägt rum en gång, eller fortfarande arrangeras årligen. Några av de som fortfarande arrangeras idag är bland annat Roskilde Festival i Danmark och Reading and Leeds Festival i England. Nya musikfestivaler fortsätter att etableras idag och med rätt utformning, plats och artister kan en musikfestival bli riktigt stor snabbt. Musikfestivaler finns här för att stanna och trots att festivaler av denna sort ägt rum i mer än 2 000 år fortsätter de att vara ett evenemang som lockar en stor publik.